EkoPozytywne tematy na topierazem możemy więcej

Stowarzyszenie EkoPozytywni to przede wszystkim ludzie. Zgrany zespół, który swoją kreatywność i energię kieruje w stronę działań na rzecz środowiska oraz społeczeństwa. Działając wspólnie każdy z członków naszego zespołu ma szczególne predyspozycje do zajmowania się konkretnymi zagadnieniami. Lecz gdy jedna z osób decyduje zająć się danym zagadnieniem, cały zespół włącza się w jego opracowanie.

Image

Upcycling

Masz stary, zniszczony taboret? Zrób z niego sukienkę. Upcycling to stosunkowo nowa sztuka skupiająca się na wtórnym wykorzystaniu odpadów tworząc z nich pełnowartościowe produkty. Hasło "nie kupuj - przerabiaj" świetnie odzwierciedla istotę zagadnienia. Bycie odpowiedzialnym za to, czym dysponujemy i jaki zrobimy z tego użytek popłaca. Mniej zakupów = mniej odpadów + nieoceniona dawka oryginalności.

Image

Odnawialne źródła energii

Można korzystać, nie wykorzystując. Można używać, nie zużywając. Odnawialne źródła energii stanowią szeroką perspektywę poprawy jakości życia ludzi, poprzez świadome i odpowiedzialne korzystanie z zasobów środowiska, stawiając przede wszystkim na zmniejszenie inwazyjności. Można wybrać odpowiedzialnie, a zarazem ekonomicznie. Bowiem inwestycja w rozwiązania OZE jest zwrotna. Może zwrócić nam również świeże powietrze, czyste zbiorniki wodne oraz zdrową i piękną faunę i florę. Dbając o środowisko, dbasz o siebie.

Image

Nonviolent communication

Prawdopodobnie wystarczyłoby jedno pokolenie osób traktujących swoje dzieci z szacunkiem, uważnością i empatią, aby zmienić społeczeństwo na pełne niezachwianej pewności siebie, naturalnej troski o innych i szczerze wyrażających siebie ludzi. NVC czyli "porozumienie bez przemocy" to metoda komunikacji demaskująca potrzeby, zbyt często ukryte za uczuciami. Metoda pozwalająca na wyeliminowanie z dialogu przemocy.

EkoPozytywne inicjatywyrzuć okiem na nasze akcje

EkoPozytywne stronyspójrz na wyróżniające nas zalety

Zaangażowanie

Działania EkoPozytywnych wypływają z głębokiej, wewnętrznej potrzeby każdego członka stowarzyszenia z osobna i wszystkich razem wspólnie. Tematyka, którą się zajmujemy porusza nas i dotyka. Wsparcie, które sobie okazujemy pozwala na holistyczne opracowywanie zadanych problemów społecznych.

Merytoryka

EkoPozytywni to nie tylko osoby zaangażowane w życie społeczne i tematykę przemian środowiska naturalnego, lecz także specjaliści z różnych dziedzin. Zróżnicowane wykształcenie EkoPozytywnego zespołu i specjalistyczna wiedza z różnych dziedzin pozwala na rozkładanie problemów na różnych płaszczyznach.

Działanie...

...to podstawa. Od pomysłu do realizacji to jedyna droga do sukcesu naszego EkoPozytywnego zespołu. Każde z podejmowanych przez nas wyzwań to bardzo często kręta droga do celu. Przeszkody nas nie zrażają, a dodają skrzydeł do naszego skutecznego działania.

Kreatywność

EkoPozytywny zespół to osoby zdyscyplinowane i twórcze. Jesteśmy na tak! Naszą domeną jest zmiana myślenia z "nie/ nie da się" na "spróbujemy/ to się może udać". Nie pomijamy żadnego pomysłu. Stałe dyskusje i burze mózgów kierują nas na konstruktywne wnioski i nowe, ciekawe przedsięwzięcia.

Wytrwałość

EkoPozytywni bez wytchnienia dążą do celu. Pomysł -> realizacja -> efekt końcowy. Wszystkie projekty, zarówno te krótkie, treściwe, jak i wielomiesięczne wymagające ogromnego nakładu pracy i energii, cieszą nas niezmiennie. Każde z działań doprowadzone do końca napawa nas dumą.

Argumentacja

Szerokie, i stale poszerzane, horyzonty EkoPozytywnych obejmujące różne dziedziny, pozwalają na negocjacje poparte silnymi argumentami. Pozwalają one na skuteczne działanie i realizację wyznaczonych założeń.

5

zrealizowanych projektów

12

współpracujących specjalistów

20

honorowych członków

1000

pomysłów

EkoPozytywny zespółpoznaj dusze naszego stowarzyszenia

FAQSnajczęściej zadawane pytania

Wszystkie nasze aktualne cele znajdziesz w Statucie Stowarzyszenia EkoPozytywni.

Główne działania to:

  1. wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz racjonalnego ich wykorzystania,
  2. propagowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  3. edukacja ekologiczna, prośrodowiskowa,
  4. wspieranie i inicjowanie akcji na rzecz odpowiedzialnego handlu, odpowiedzialnej produkcji, odpowiedzialnego i świadomego stylu życia,
  5. działalność na rzecz samorozwoju członków stowarzyszenia,
  6. krzewienie postaw obywatelskich, propagowanie i organizacja wolontariatu,
  7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  8. działalność charytatywna, działalność na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych
  9. promocja nauki, ochrony środowiska, przedsiębiorczości,
  10. działalność edukacyjna i wychowawcza.

Wystarczy wysłać do nas maila pod adres biuro@ekopozytywni.org z krótką informacją dlaczego chcesz dołączyć do nas.

W mailu zwrotnym otrzymasz od nas deklarację członkowską do wypełnienia oraz odesłania podpisanego skanu dokumentu.

O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd na podstawie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.

Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Tak, cały czas szukamy nowych projektów wpisujących się w profil naszej działalności. Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich pod adres: biuro@ekopozytywni.org. Może to Twój projekt zmieni świat na lepsze!

Praca EkoPozytywnychzapoznaj się z etapami realizacji naszych projektów

AktualnościCo u nas słychać?